Muut opinnot

8.2.2013

Harjoittelu

21.9.2012

Vaihto-opiskelu

21.9.2012

Jatko-opinnot

Ohjaus & tuki

 

  Opintoneuvonta

  Giellagas-instituutin koko henkilökunta ohjaa ja auttaa opinnoissa. Jokaisen kurssin vastuuopettaja on luonnollisesti sen osakokonaisuuden osalta paras mahdollinen vastaaja kysymyksiin. 

  Pääoppiaineissa opinto-ohjausta antaa Marjatta Jomppanen (HU327). Hän avustaa, paitsi henkilökohtaisten opintosuunnitelmien teossa, myös jokapäiväisten pienempien opintoihin ja niiden suorittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Hän toimii myös saamen kielen aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilönä ja ohjaa opiskelijoita työharjoitteluun liittyvissä asioissa. Vaihto-opiskeluasioita hoitaa Humanistisen tiedekunnan kv-koordinaattori.

  Syyslukukauden alussa järjestetään uusien opiskelijoiden ja Giellagas-instituutin henkilökunnan yhteinen tiedotus- ja tutustumistilaisuus. Opintojen alussa ohjauksesta vastaavat ennen kaikkea pienryhmäohjaajat.

  Opiskelijan on itse suunniteltava opintonsa ja ajankäyttönsä. Sitä varten on hankittava tietoa ja tehtävä valintoja. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että hänellä tulee opintoja vähintään 55 op/vuosi. Opintojen alussa pääpaino on pääaineessa.

  • Opiskelijakeskuksesta saa yleistä opintoneuvontaa esimerkiksi opiskeluoikeuksista. 
  • Lisää ohjeita ja tukea opiskeluun humanistisen tiedekunnan Opiskelu-sivuilta.

   

  Hyödyllisiä linkkejä opiskelijalle:

  Opiskelijan hyvinvointisivustolle on koottu lisää tietoa opiskelijan terveydestä- ja voimavaroista, opiskelutaidoista, opiskelijan ympäristöistä sekä opetus- ja ohjaustoiminnasta.

   

  HOPS

  Opiskelijat laativat ensimmäisen lukukauden alussa henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit). Niiden käsittelyä varten sovitaan erilliset ajat, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoihin liittyvistä kysymyksistä.

  HOPS sisältää suunnitelman opintojen etenemisestä, valituista opintokokonaisuuksista ja ajankäytöstä. Se on opintojen etenemiseksi laadittu konkreettinen suunnitelma, joka kannattaa tehdä opintojen alkuvaiheessa. Sen toteutumista seurataan opintojen kuluessa ja tarvittaessa sitä muokataan uudelleen. Opintosuunnitelmassa pitkän tähtäimen tavoite kandidaatiksi ja maisteriksi valmistumisesta pilkotaan osatavoitteiksi, jotka kaikki edesauttavat tutkinnon saavuttamista. Ajankäytön suunnittelulla ja osatavoitteiden saavuttamisella on olennainen merkitys motivoinnin kannalta.

  Saamen kielen opettajiksi opiskelevat suorittavat aineenopettajan pedagogiset opinnot. Opiskelijat laativat henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit) yhdessä kasvatustieteen tiedekunnan ja Giellagas-instituutin lehtoreiden kanssa.

   

  Opiskelun tilat, laitteet ja lomakkeet

  Giellagas-instituutissa on opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu opiskelijahuone (HU328), jossa on kolme työasemaa ja tulostin. Opiskelun lisäksi huoneessa voi keittää kahvia tai teetä, hyödyntää GieKun pientä kirjastoa, pelata saamenkielistä Aliasta tai vaikkapa levähtää.

   

  Ohjeita opinnäytetöihin

  TIETEELLISEN TUTKIELMAN PERUSTEET (PDF) - Päivitetty 10.4.2017

  - Ohjeita saamelaisen kulttuurin oppiaineen tieteellisten tutkielmien kirjoittamiseen

   

  Pienryhmäohjaus

  Oulun yliopisto järjestää kaikille uusille opiskelijoille pienryhmäohjausta. Ohjaus alkaa opintojen ensimmäisenä päivänä ja kestää intensiivisimmillään ensimmäisen opiskelusyksyn.

  Pienryhmäohjauksessa annetaan tietoja opintojen aloittamisesta, opintojen suunnittelusta, opiskeluympäristöstä ja erityisesti omasta opiskelualasta. Osallistuminen pienryhmäohjaukseen on tehokas tapa perehtyä yliopiston, tiedekunnan ja oman oppiaineen toimintaan.

  Pienryhmäohjaajina toimivat saman koulutusalan ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmäohjaajan johdolla uudet opiskelijat tutustuvat ryhmissä oman opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytäntöihin mutta ennen kaikkea opiskelukavereihin ja Ouluun. Näin kauempaakin, jopa ulkomailta muuttanut uusi opiskelija saa nopeasti kavereita ja kotiutuu paitsi yliopistolle myös Ouluun.
   

  Hakeminen pienryhmäohjaajaksi

  Hakulomake (pdf)

  Pienryhmäohjauksen kokonaisuudesta vastaa yliopiston koulutuspalvelut yhteistyössä tiedekuntien ja yksiköiden kanssa. Ohjaajahaku järjestetään oppiaineissa kevätlukukaudella ja sitä koordinoi oppiaineen nimetty pienryhmäohjauksen yhdyshenkilö.

  Pienryhmäohjauksen yhdyshenkilö:

  Saamelainen kulttuuri ja saamen kieli:
  Marjatta Jomppanen, puh. 0294 48 3486
  marjatta.jomppanen (at) oulu.fi

   

  GieKu ry

  Oulun yliopiston saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö GieKu perustettiin lokakuun 5. päivä vuonna 2005. Yhdistyksen nimi tulee sanoista giella (kieli) ja kultuvra (kulttuuri).

  Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa saamen kieltä ja saamelaista kulttuuria opiskelevia sekä tukea ja edistää opiskelijoiden opintoja. Yhdistys ajaa jäsentensä etuja, seuraa ja pyrkii vaikuttamaan opetukseen ja opiskeluolosuhteisiin. Samalla yhdistys toimii myös Oulun yliopistossa opiskelevien saamelaisten yhdyssiteenä.

  Gieku ry:n Facebook-sivut