Jatko-opinnot

Humanistisessa tiedekunnassa jatko-opintoja voi suorittaa seuraavissa pääaineissa: aate- ja oppihistoria, historia, arkeologia, englantilainen filologia, germaaninen filologia, informaatiotutkimus, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, logopedia, pohjoismainen filologia, suomen kieli, saamen kieli ja saamelainen kulttuuri.

Yliopiston tutkijakoulu UniOGS (University of Oulu Graduate School) on tarkoitettu kaikkia Oulun yliopistossa tohtoriopintoja suorittavia opiskelijoita varten.

Tohtorikoulutus

Tutkijakoulujärjestelmän tavoitteena on kouluttaa tohtoreita neljän vuoden tavoiteajassa siten, että valmistuneilla on sekä ammatillinen että yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritasoisissa tehtävissä. Tämä pätevyys sisältää sekä hyvät tieteelliset valmiudet, kyvyn etsiä, tuottaa ja soveltaa tietoa, hyvät ryhmätyötaidot sekä valmiuden toimia kansainvälisessä ympäristössä. Lue lisää jatkokoulutuksesta ja hakemisesta Oulun yliopiston tutkijakoulun UniOGS:n sivuilta.

 

Saamen kielen tohtorikoulutus

Tulossa - boahtimin

Lisätietoja tutkijakoulusta antaa Marjatta Jomppanen: marjatta.jomppanen(at)oulu.fi

 

Saamelaisen kulttuurin tohtorikoulutus

Koulutuksen sisältö

Saamelaisen kulttuurin tohtorikoulutuksen tavoite on kouluttaa tutkijoita, jotka tuntevat saamelaisen kulttuuriperinnön lisäksi nykypäivän saamelaista kulttuuria ja yhteiskuntaa ja pystyvät tutkimaan sitä kriittisesti ja itsenäisesti. Painopisteinä ovat saamelaisen kulttuuriperinnön välittyminen; saamelainen kulttuuriympäristö ja sen näkyväksi tekeminen sekä saamelaisten itsehallinto ja sen suhteet valtayhteiskuntaan. Koska saamelaisen kulttuurin kehitys on sidoksissa Pohjoismaiden ja Venäjän historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja oikeudellisiin oloihin, tulee saamelaisen kulttuurin tutkijan pystyä tarkastelemaan ja vertailemaan tutkimusaihettaan tässä kontekstissa. Tutkijan tulee myös olla kykenevä tarkastelemaan saamelaisuuteen liittyviä teemoja laajemminkin ennen kaikkea pohjoisten alkuperäiskansojen näkökulmasta, johon sitä yhdistävät lähinnä luonnonolot ja historialliset vaiheet sekä perinteisiin oikeuksiin kohdistuvat vaatimukset.

Giellagas-instituutin kansainvälinen toiminta on painottunut yhteistyöhön Pohjoismaiden saamelaisinstituutioiden kanssa, mutta kontakteja on rakennettu myös Venäjän Kuolan saamelaisiin ja muihin alkuperäiskansoihin erityisesti Kanadassa, Grönlannissa ja Australiassa. Giellagas-instituutin tutkijat ja opiskelijat ovat lisäksi osallistuneet alkuperäiskansojen kansainväliseen toimintaan YK:n eri elimissä sekä tutkijan että asiantuntijan rooleissa.

Tohtorin tutkinto saamelaisessa kulttuurissa antaa pätevyyden tutkijan tehtävään ja lukuisiin kansainvälisiin (saamelais)hallinnon, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan tehtäviin. Giellagas-instituutilla, joka järjestää opetuksen, on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja kulttuurin tutkimuksesta ja opetuksesta Suomessa.

Opintojen rakenne

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

  1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
  2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
  3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Professori Veli-Pekka Lehtola
Sähköposti: veli-pekka.lehtola(at)oulu.fi
Puhelin: +358 (0)405780492

Viimeksi päivitetty: 3.11.2017