D. KIRJALLISET AINEISTOT

Saamelaisen kulttuuriarkiston kirjalliset aineistot muodostuvat kirjallisuudesta, opinnäytteistä, laajasta lehtileikekokoelmasta sekä erilaisista dokumenteista.

Arkiston käsikirjastoon sisältyy

  • Giellagas-instituutin julkaisut ja opinnäytteet
  • Kustannus-Puntsin julkaisuja
  • pohjoisiin vähemmistökieliin keskittyvä sanakirjakokoelma
  • Saamelaisiin kulttuureihin ja saamen kieliin liittyvää muuta kirjallisuutta, opinnäytteitä ja julkaisuja.

Kirjallisiin aineistoihin sisältyy myös

  • Giellagas-instituutin ja Saamelaisen kulttuuriarkiston toimintaan liittyvää materiaalia
  • Kulttuuritapahtumiin liittyvää materiaalia
  • Opiskelijatöitä
  • Lapin kartat -kokoelma

Lisäksi arkistoon on tallennettu runsaasti tutkijoiden kartuttamaa aineistoa, kuten muistiinpanoja, käsikirjoituksia ja litteraatioita.

Pääosa arkiston kirjallisista aineistoista on kertynyt Oulun yliopistossa ensin saamen kielen oppiaineen ja sittemmin Giellagas-instituutin toiminnan aikana sekä lahjoitusten myötä. Lahjoituksina on saatu runsaasti esimerkiksi 1970-luvun saamelaisaiheista kirjallisuutta tieteellisistä teoksista lastenkirjallisuuteen. Suurin osa kirjallisuudesta ja muusta kirjallisesta materiaalista on pohjoissaamen- tai suomenkielistä, mutta myös muut saamen kielet, erityisesti koltan- ja inarinsaame, sekä esimerkiksi ruotsi, norja, unkari ja englanti ovat edustettuina.

Vanhaa saamenkielistä kirjallisuutta on tallennettu Oulun yliopiston kirjaston harvinaiskokoelmiin, linkki Oula-tietokannan luetteloon kirjaston Harvinaiskokoelmat-sivulla.

Arkiston lehtileikekokoelma sisältää materiaalia pääasiassa Suomessa ilmestyineistä sanoma- ja aikakauslehdistä, mutta myös Norjan puolella julkaistavaa, ainoaa saamenkielistä sanomalehteä Ávviria on arkistoitu kokoelmiin kattavasti.

Lehtileikemateriaali vaihtelee kokonaisista lehtien numeroista ja vuosikerroista yksittäisiin juttuihin, aina 1960-luvulta nykypäivään. Arkistoituna on pääasiassa pohjoisen Suomen sanomalehtiä sekä esimerkiksi Kalevan ja Helsingin sanomien saamelaisaiheisia artikkeleita.

Koltansaamenkielinen Sää´mođđâz-lehti ilmestyi vuosina 1978–1986 ja sen numeroista lähes jokainen on taltioituna arkistoon. Lehtileikekokoelma on karttunut pääasiassa lahjoitusten ja oman keräystyön ansiosta. 

 

Kirjalliset aineistot:

D1. Arkistoon liittyvät asiakirjat

D2. Käsikirjoitukset ja tutkimusmateriaalit

D3. Äänitteiltä tehdyt litteraatiot

D4. Giellagas-kokoelma

D5. Saamelaiskulttuuritapahtumat

D6. Sanomalehtikokoelma

D7. Viitekirjasto

D8. Muut painotuotteet

 

Aineistojen käyttöehdot

Viimeksi päivitetty: 8.1.2016