A. ÄÄNITTEET

Saamelaisessa kulttuuriarkistossa sijaitsee kattava kokoelma saamelaisia ääniteaineistoja. Äänitekokoelman suurimmat kokonaisuudet ovat tutkimusta varten toteutetut henkilöhaastattelut sekä ainutlaatuinen kokoelma Yle Sámi Radion lähetyksiä 1970-luvulta. Muita kokonaisuuksia ovat esimerkiksi tutkimus- ja opetusmateriaalit, muiden arkistojen kopiot, uskonnolliset materiaalit sekä Giellagas-instituutin toimintaan liittyvä kokoelma.

  • Äänitteet sisältävät runsaasti näytteitä eri saamen kielistä, murteista, alueellisesta vaihtelusta ja kielen ajallisesta muuttumisesta.
  • Äänitteissä kerrotaan muun muassa 1900-luvun historiasta, elinkeinoista ja niiden muutoksista, 1970-luvun yhteiskunnallisesta murroksesta sekä eri alueiden välisistä kulttuurieroista.

Äänitekokoelmat sisältävät materiaalia kaikilla saamen kielillä. Kieleen ja kulttuuriin liittyvien puhenauhoitteiden lisäksi arkistossa on runsaasti saamelaista musiikkia. Arkiston LP- ja CD-levykokoelma sisältää kattavan otoksen 1960–2000-lukujen saamelaisesta äänitetuotannosta, tavoitteena on koota arkistoon kaikki julkaistu saamelainen musiikki. 

Äänitekokoelma:

A1. Haastattelut

  A1.1. Henkilöhaastattelut
  A1.2. Teemahaastattelut

Haastatteluäänitekokoelma sisältää sekä kielitieteellisiä että yleisesti kulttuuria käsitteleviä haastatteluita. Materiaalia on kerätty 1950-luvulta lähtien ja se karttuu koko ajan. Aineisto on syntynyt erilaisten keräys- ja tutkimusprojektien sekä opiskelijatöiden tuloksena. Haastattelukokoelma on jaettu henkilö- ja teemahaastatteluihin. Teemahaastattelukokonaisuudet muodostuvat yleisten teemojen lisäksi usein yksittäisen tutkijan tai tutkimusprojektin kokoamasta materiaalista.

A2. YLE Saameradion kokoelma

  A2.1. Saameradion ohjelmat 1973–1979
  A2.2. Koltansaamenkielinen kokoelma 1973–1979

Yle Saameradion kokoelmaan on taltioitu suurin osa vuosina 1973–1979 lähetetyistä Ylen Saameradion ohjelmista. Suomessa toimitetun materiaalin lisäksi saameradiossa lähetettiin yhteispohjoismaisia lähetyksiä, joten kokoelmaan kuuluu myös Ruotsin ja Norjan saameradioiden tuottamaa materiaalia. Ylen saameradion kokoelma koostuu yhteensä 208 kelanauhasta, mikä tarkoittaa digitaalisena aineistona n. 500 tuntia ääntä. Aineistojen sisältötietoja voi selata arkistossa digitaalisesti. Omaksi kokonaisuudekseen ovat erotettu koltansaamenkieliset lähetykset.

A3. Saamen kielten ja kulttuurien opetus

  A3.1. Opetustilanteiden tallenteet
  A3.2. Opetusohjelmat

Saamen kielten ja kulttuurien opetus -kokoelma sisältää runsaasti opetusohjelmia sekä tallenteita erilaisista opetustilanteista, kuten harjoituksia, luentoja ja oppitunteja sekä saamen kielten oppikirjoihin ja opetusmateriaaleihin kuuluvaa äänitemateriaalia. Kokoelmaan kuuluvat esimerkiksi Sámás-oppikirjasarjan (1-3) äänimateriaalit, Davvin-oppikirjasarjan äänimateriaaleja, murrenäytteitä, joikuarkistoprojektiin liittyviä haastatteluita, kertomuksia evakkoajasta, opiskelijoiden tuottamaa kenttätyömateriaalia ja Lapin avoimen korkeakoulun Lappi-kurssin äänitemateriaalit.

A4. Saamelaistapahtumat, konferenssit, seminaarit

A5. Muiden arkistojen kopiot saameaineistoista

  A5.1. TKU-kokoelma
  A5.2. Inarinopiston kokoelma
  A5.3. Kotus-kokoelma

Muiden arkistojen kopiot saameaineistoista -kokoelmaan kuuluu runsaasti kopioitua äänimateriaalia muista saamelaisaineistoja sisältävistä arkistoista, mikä helpottaa aineistojen saavutettavuutta. Suurimmat kopiokokoelmat ovat Turun yliopiston Dálvadas-kokoelma, Inarinopiston kokoelma sekä Kotus-kokoelma.

A6. Giellagas-sarja (Giellagas-instituutin toimintaa)

A7. Uskonnolliset tallenteet

A8. Saamelaiset musiikkiaineistot

Saamelaisen kulttuuriarkiston musiikkiaineisto koostuu 1960–2000-lukujen perinnemusiikista ja tuona aikana julkaistuista saamelaisista äänitteistä. Aineisto sisältää julkaistua ja julkaisematonta musiikkimateriaalia niin Suomesta, Norjasta, Ruotsista kuin Venäjältäkin. Tavoitteena on koota arkistoon kaikki julkaistu saamelaismusiikki. Julkaistun materiaalin kokoelma käsittää laajan ja monipuolisen otoksen saamelaismusiikkia (useimmissa formaateissa: MC, LP, EP, Single, CD, DVD, digitaaliset tiedostomuodot). Kokoelma kattaa lähes kaikki musiikkigenret saamelaisesta perinnemusiikista populaarimusiikkiin. Etenkin Norjassa toimivan saamelaisen tuotantoyhtiön DAT:n julkaisemaa musiikkia löytyy kokoelmasta runsaasti. Julkaisematon materiaali käsittää muun muassa haastatteluaineistoihin sisältyvää perinnemusiikkia. Tällaista perinnemusiikkia ovat esimerkiksi pohjoissaamelainen joiku, inarinsaamelainen livđe ja kolttasaamelainen leu’dd.

A9. Tutkimusmateriaaleja

Viimeksi päivitetty: 5.1.2017